Profil psychologiczno-energetyczny

święta geometria.jpg

Wiele osób zapewne zastanawia się, jak możliwe jest stworzenie bardzo dokładnego energetycznego portretu człowieka, jego zasobów, zachowań w relacjach, ścieżki życiowej, dyspozycji osobowych, prawidłowości energetycznych na poziomie czakr i wielu innych aspektów energetycznych i osobowościowych. A wszystko wyłącznie na podstawie dokładnych danych urodzeniowych.

Jeśli spojrzymy na Kosmos jako jedną wielką całość, i nas, pojedynczego człowieka jako element tej całości, to bez wątpienia należy doszukiwać się w tym systemie zależności i prawidłowości.

W profilu psychologiczno-energetycznym podstawą jest współzależność pomiędzy momentem i miejscem urodzenia, a odbiciem naszego kodu molekularnego przez tzw. neutrina, które przepływając przez wszechświat na poziomie energetycznym zbierają i rozprowadzają informacje. Informacje te bezpośrednio zależą od energetycznej konfiguracji planet. Nasza bazowa matryca jest właśnie takim pierwszym odbiciem tego układu informacji. Staje się też podstawą tego, kim jesteśmy.

Nasze konkretna inkarnacja (aktualne wcielenie) jest zapisana w matrycy bazowej jeszcze przed naszymi fizycznymi narodzinami (plan). Naszym zadaniem po urodzeniu jest zrealizować taki plan w określonej przestrzeni i czasie w rzeczywistości materialnej. Dostajemy w związku z tym określone narzędzia (zasoby energetyczne), po to, by odrobić konkretne lekcje na poziomie duszy (ścieżka przeznaczenia, niezdefiniowane centra). A wszystko po to, by współprzyczynić się do wzrostu globalnej świadomość. Bo współcześnie celem ewolucji jest właśnie ewolucja świadomości gatunku ludzkiego. I każdy człowiek ma tutaj ściśle określoną rolę.

Niezależnie od tego, jakie doświadczenia życiowe przechodzi człowiek, posiada on stałą i niezmienną strukturę pierwotnej matrycy energetycznej, która została wbudowana podczas narodzin. Profil psychologiczno-energetyczny odczytuje tę bazową matrycę. Pokazuje jak na poziomie energetycznym działa dany człowiek, co czyni go szczęśliwym, do czego jest stworzony, jakie ma zasoby.

Merytoryczne to 18-24 strony bardzo precyzyjnych i szczegółowych informacji (+ godzinna konsultacja on-line po otrzymaniu profilu + bezlimitowy serwis e-mail w razie pojawiających się pytań do profilu) związanych m.in. z:
dokładną analizą ścieżki przeznaczenia, w kontekście roli w globalnym rozwoju świadomości ludzkiej oraz tego, jak ta ścieżka przeznaczenia manifestuje się w życiu człowieka (wraz z konkretnymi zaleceniami jak prawidłowo korzystać z energetyk z nią związanych),
precyzyjnym opisem zasobów, możliwości i wrodzonych umiejętności, które – o ile są uruchomione – pozwalają osiągać pełnię możliwości życiowych w zgodzie z samym sobą (wraz z zaleceniami jak prawidłowo z tego korzystać),
diagnostyką wzorców energetycznych (w ujęciu rodzinno-systemowym i karmicznym) wymagających uwolnienia: m.in. wzorce lękowe, wzorce złości, wzorce związane z pozostałymi emocjami, wzorce związane z presją do działania i wiele innych,
dokładną charakterystykę energetyk relacyjnych warunkujące określone zachowania (i efekty tych zachowań) w interakcji z innymi (w tym wzorce relacyjne – obszar związków i/lub blokady w relacjach), wraz z zaleceniami do praktycznego wdrożenia,
szczegółową charakterystyką energetyczną człowieka (centra energetyczne, kanały, bramy energetyczne, źródła utraty energii życiowej i jej ochrona) oraz praktyczny przewodnik jak z tego korzystać na co dzień
praktycznymi zaleceniami w zakresie indywidualnej strategii energetycznej oraz prawidłowego korzystania z własnego, wewnętrznego źródła mądrości (dotyczy podejmowania decyzji prowadzących do wzrostu dobrostanu).

Do wykonania indywidualnego profilu potrzebna jest data, godzina (lub jeśli nie jest znana to przedział godzinowy) oraz miejscowość urodzenia. Profil psychologiczno-energetyczny nie jest ani astrologią, ani numerologią. Ww. dane służą do lokalizacji konkretnej osoby w przestrzeni energoinformacyjnej.

Wszystko wykonywane jest na wygodnie na odległość, więc miejsce zamieszkania nie stanowi ograniczenia.
Odpowiedni także dla dzieci (wtedy konsultację odbywa rodzic lub rodzice).

Konsultacja po-profilowa. Dlaczego jest tak ważna?

PROFIL PSYCHOLOGICZNO-ENERGETYCZNY pokazuje pierwotny duchowy obraz danej osoby. To silne energetycznie narzędzie, które porusza w człowieku jego najgłębsze i najpotężniejsze źródło mądrości. To, co człowiek niesie ze sobą od początku istnienia duszy, to co od zawsze o sobie wiedział, ale często po drodze zagubił, zapomniał.

KLUCZOWA DLA PEŁNEGO URUCHOMIENIA TEGO MECHANIZMU JEST KONSULTACJA PO-PROFILOWA. Pozwala ona na poziomie świadomości zrozumieć to, co na nieświadomym (i energetycznym) poziomie niesie profil. Zrozumienie oraz akceptacja własnego obrazu duszy wspiera energetyczny proces, jaki profil wybudza. Ogranicza też działanie mechanizmów sabotujących z poziomu ego.

Czym bardziej człowiek funkcjonuje w zestawie iluzji, wyparć, mechanizmów ograniczających prawidłowe widzenie tego jak jest, tym mocniejszy DYSONANS POZNAWCZY po lekturze profilu. Może on manifestować się w różny sposób: jako niezrozumienie treści (szczególnie po pierwszym czytaniu), niezgoda na to co jest, bagatelizowanie treści, niechęć do konsultacji, niejednokrotnie złość na mnie, czasem nawet odczuwalne wahanie jeszcze przed zamówieniem profilu lub pozornie przypadkowe okoliczności utrudniające kontakt w sprawie profilu (to tylko niektóre przykłady). W takiej sytuacji tym bardziej jest to sygnał, że konsultacja jest potrzebna, by osłabić lub uwolnić mechanizmy wyparciowe, które energetycznie nastawione są na utrwalanie starego zestawu wzorców, które duszy nie służą.

Zapraszam do kontaktu. Anna

Reklama