Osobisty Profil Mocy


W kontynuacji do profilu psychologiczno-energetycznego, zapraszam Cię do najważniejszej podróży Twojego życia – do odkrycia i rozwinięcia Twojego osobistego Geniuszu. Twojej najwyżej, naturalnie Ci przynależnej i dostępnej wibracji energetycznej. Twojego Mistrzostwa osobistego. Do Twojej Złotej Ścieżki Rozwoju. Do Twojego Osobistego Profilu Mocy.

Wiele osób odnajduje duchowy sens zdarzeń w swoim życiu, ale dopiero po fakcie, gdy one wybrzmią. Tymczasem możliwe jest zobaczenie swojej całościowej mapy życia, co pozwala zrozumieć co się w nim dzieje, jeszcze zanim określone doświadczenia się pojawią. To tak, jakby spojrzeć na drogę, która człowiek w życiu przebywa z lotu ptaka: widać cały krajobraz (czyli wszystkie archetypy ludzkiego doświadczenia z perspektywy globalnej i to, z którymi z nich człowiek ma związek), widać trasę (czyli indywidualną ścieżkę życia), oraz widać jakimi narzędziami „nawigacyjnymi” człowiek się posługuje ( czy działa z poziomu niskowibracyjnego, podwyższonego czy wysokowibracyjnego). Taka perspektywa zamienia ciąg prób i błędów na świadomą i w pełni intencjonalną drogą, która prowadzi do mistrzostwa osobistego.

Takie ujęcie przedstawia Indywidualny Osobisty Profil Mocy. Daje to kilka zasadniczych korzyści:

  1. MAPA: Człowiek rozumie i identyfikuje to, z jakimi archetypami ludzkiego doświadczenia ma energetyczny kontakt (zatem rozumie przyczynę swoich zdarzeń w życiu i może zobaczyć potencjalne scenariusze przyszłości).
  2. TRASA: Człowiek widzi swoje życie w formie sekwencyjnej (bo ludzkie doświadczenia są ułożone tak, by możliwe było przepracowanie kolejno następujących po sobie nauk, dotyczących zarówno sfery fizycznej, emocjonalnej, jak i mentalnej). W praktyce może więc ujrzeć, której „lekcji” nadal nie odrobił i co go trzyma w określonym miejscu w życiu.
  3. NAWIGACJA: Człowiek ma możliwość zobaczenia, na jakim poziomie częstotliwości funkcjonuje w ramach poszczególnych przynależnych mu archetypów ludzkiego doświadczenia (a więc widzi i rozumie źródła swoich problemów lub życiowej pomyślności). Może więc świadomie korygować określone zachowania, a tym samym wejść w konstruktywne pola energii.
  4. Człowiek ma możliwość skupienia się na konkretnej sferze, która dotyczy wybranego aspektu życia (pozbycia się lęków i ugruntowania w ciele, relacyjności lub sfery zawodowej obfitości), w zależności od tego, z czym chce popracować.
  5. Człowiek ma możliwość pełnego zintegrowania sfery fizycznej (ugruntowanie w ciele), sfery emocjonalnej oraz sfery mentalnej. Takie scentrowanie w sobie daje osobistą moc.

Osobisty Profil Mocy to technicznie przejrzyste, sekwencyjnie ułożone narzędzie do pracy z podnoszeniem własnych wibracji. Precyzyjnie odnoszące się do przynależnych człowiekowi archetypów ludzkiego doświadczenia oraz konkretnych aspektów życia (m.in. życiowego zadania do zrealizowania na planie materialnym , wyzwania do przepracowania na dane wcielenie, duchowego celu w życiu, osobistej witalności, tego, co przyciąga, mentalnych, emocjonalnych i fizycznych mechanizmów obronnych powodujących zaburzenia w relacjach, traumy bazowej, życiowego powołania, miejsca w społeczeństwie gdzie to powołanie najlepiej można zrealizować, zawodowej doskonałości i wreszcie płynących z tego profitów). Każda ww. sfera zawiera dodatkowo indywidualne charakterystyki odnoszące się do formy, w jakiej najlepiej może się ona zamanifestować w rzeczywistości materialnej u danej osoby.

Zrozumienie istoty energetycznej korelacji z określonymi archetypami ludzkiego doświadczenia oraz wejście w stan podwyższonej częstotliwości w ich obrębie powoduje dla człowieka dwie korzyści. Po pierwsze jest to podniesienie poziomu energii witalnej w ciele (lepsze samopoczucie, niejednokrotnie ustąpienie określonych dolegliwości). Po drugie są to pozytywne zmiany w życiu (wejście w stan synchronii z otoczeniem, bycie w faktycznym „przepływie” – stanie przyciągania obfitości, naturalne „rozpuszczanie się” sytuacji problemowych, poprawa w relacjach, otwarcie nowych przestrzeni, itp.).

Osobisty Profil Mocy jest syntetycznym opisem duchowej mapy, według której zostało zaplanowane Twoje życie oraz Twoich poszczególnych życiowych lekcji, dzięki którym rozwiniesz swoją świadomość. Jednak do pełnego uruchomiania Twojej Osobistej Mocy potrzebna jest konsultacja po-profilowa oraz Twoja dalsze regularna praca nad poszczególnymi obszarami Twojego życia. Pracuj z profilem systematycznie i przeznaczaj na każdą lekcję co najmniej tydzień. Jeśli zaś poczujesz, że w którymś miejscu potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj się i przyjrzyj co się dzieje. Jednocześnie pamiętaj, że na każdym etapie Twojej osobistej podróży również możesz skorzystać z mojej pomocy w ramach tzw. Sesji w Energii Serca. Stosując specjalnie dla Ciebie przygotowaną kombinację technik i narzędzi pomogę Ci wtedy przejść przez określony etap.

Jesteś gotowy? Jeśli tak, to zaczynamy. Z wielką radością będę Ci towarzyszyć w Twojej podróży 🙂 Anna Architektura

Reklama